БГ Осветление .com - портален сайт за осветление и осветителни тела

Каталог за осветление и осветителни аксесоари

Намерени са общо 56 продукта с думата "стомано-тръбни"

Снимка на продукта Описание Фирма

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеИзработване на метални стълбове за улично осветление от метал по поръчка. Фирмата е специализирана в изработване на метални стълбове за улично осветление по поръчка.Размерите и височините на стълбовете се задават от клиента или се проектират в зависимост от конкретните нужди. Цената за изработването на металните стълбове за улично осветление се определя от дължината,диаметърът и вида метал за самият метален стълб за улично осветление. Предлагаме различно покритие на металните стълбове за улично осветление - галванично обработени стълбове, горещо-поцинковани стълбове или метални стълбове с прахово боядисване. Всички метални стълбове за улично осветление отговарят на стандартите за качество и са придружени с необходимите документи от производителя.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеПроектиране и изграждане по поръчка на метални стълбове за улично осветление. Фирмата проектира, изработва и монтира метални стълбове за улично осветление по поръчка.Размерите и височините на стълбовете се задават от клиента или се проектират в зависимост от конкретните нужди. Височината, диаметърът, теренът и използваният метал за металните стълбове за улично осветление са определящи за крайната цена на металният стълб за улично осветление по поръчка. Покритието за металните стълбове за улично осветление може да бъде горещо-поцинковано, галванично обработено или прахово боядисано. Металните стълбове за улично осветление по желание на клиента могат да бъдат окомплектовани с различни по вид и брой осветителни тела.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеМетални стълбове за улично осветление по поръчка. Фирмата проектира, изработва и монтира метални стълбове за улично осветление по поръчка.Размерите и височините на стълбовете се задават от клиента или се проектират в зависимост от конкретните нужди. Цената за изработването на металните стълбове за улично осветление се определя от дължината,диаметърът и вида метал за самият метален стълб за улично осветление. Предлагаме различно покритие на металните стълбове за улично осветление - галванично обработени стълбове, горещо-поцинковани стълбове или метални стълбове с прахово боядисване. Осветителните стълбове, които фирмата ни произвежда, се изработват съгласно европейските стандарти или по изготвен от клиента проект.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеИзработване на метални стълбове за улично осветление от метал по поръчка. Занимаваме се с производство на различни видове метални стълбове за улично осветление по индивидуален проект. Металният стълб за улично осветление е с цена формираща се на база използван метал и неговата дебелина,диаметър, както и самата височина на металният стълб за улично осветление. Покритието, с което се предлагат металните стълбове за улично осветление, е изцяло съобразено с изискванията и заданията на клиента и те могат да бъдат боядисани (със специална трикомпонентна боя), горещо-поцинковани, галванично обработени, прахово боядисани. Осветителните стълбове, които фирмата ни произвежда, се изработват съгласно европейските стандарти или по изготвен от клиента проект.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеИзграждане на метални стълбове за улично осветление. Фирмата е специализирана в изработване на метални стълбове за улично осветление по поръчка.Размерите и височините на стълбовете се задават от клиента или се проектират в зависимост от конкретните нужди. Цената на металните стълбове за улично осветление зависи от дължината на металният стълб за улично осветление, цената за изработване зависи и от използваният метал и неговата дебелина като и диаметърът на стълбът за осветление. Металните стълбове за улично осветление могат да бъдат горещо-поцинковани, галванично обработени или прахово боядисани.Според вида на монтажа, стомано-тръбните стълбовете биват потопяеми (за вкопаване) и анкерно изпълнение (с фланец). Осветителните стълбове, които фирмата ни произвежда, се изработват съгласно европейските стандарти или по изготвен от клиента проект.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеМетални стълбове за улично осветление по поръчка. Занимаваме се с производство на различни видове метални стълбове за улично осветление по индивидуален проект. Цената за изработването на металните стълбове за улично осветление се определя от дължината,диаметърът и вида метал за самият метален стълб за улично осветление. Боядисване със специална боя, горещо-поцинковани, галванично обработени, прахово боядисани.Според вида на монтажа, стомано-тръбните стълбовете биват потопяеми (за вкопаване) и анкерно изпълнение (с фланец). Всички метални стълбове за улично осветление отговарят на стандартите за качество и са придружени с необходимите документи от производителя.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеИзработване на метални стълбове за улично осветление от метал по поръчка. Фирмата проектира, изработва и монтира метални стълбове за улично осветление по поръчка.Размерите и височините на стълбовете се задават от клиента или се проектират в зависимост от конкретните нужди. Височината, диаметърът, теренът и използваният метал за металните стълбове за улично осветление са определящи за крайната цена на металният стълб за улично осветление по поръчка. Боядисване със специална боя, горещо-поцинковани, галванично обработени, прахово боядисани.Според вида на монтажа, стомано-тръбните стълбовете биват потопяеми (за вкопаване) и анкерно изпълнение (с фланец). Металните стълбове за улично осветление по желание на клиента могат да бъдат окомплектовани с различни по вид и брой осветителни тела.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеПроектиране и изграждане по поръчка на метални стълбове за улично осветление. Специализирали сме се в сферата на производството и монтажа на метални стълбове за улично осветление по поръчка. Цената на металните стълбове за улично осветление зависи от дължината на металният стълб за улично осветление, цената за изработване зависи и от използваният метал и неговата дебелина като и диаметърът на стълбът за осветление. Боядисване със специална боя, горещо-поцинковани, галванично обработени, прахово боядисани.Според вида на монтажа, стомано-тръбните стълбовете биват потопяеми (за вкопаване) и анкерно изпълнение (с фланец). Всички модели стълбове за улично осветление могат да бъдат окомплектовани с различни по вид и брой осветителни тела.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеИзграждане на метални стълбове за улично осветление. Специализирали сме се в сферата на производството и монтажа на метални стълбове за улично осветление по поръчка. Височината, диаметърът, теренът и използваният метал за металните стълбове за улично осветление са определящи за крайната цена на металният стълб за улично осветление по поръчка. Покритието за металните стълбове за улично осветление може да бъде горещо-поцинковано, галванично обработено или прахово боядисано. Всички модели стълбове за улично осветление могат да бъдат окомплектовани с различни по вид и брой осветителни тела.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

,

стомано-тръбни стълбове за улично осветление

стомано-тръбни стълбове за улично осветлениеИзработване на метални стълбове за улично осветление от метал по поръчка. Фирмата е специализирана в изработване на метални стълбове за улично осветление по поръчка.Размерите и височините на стълбовете се задават от клиента или се проектират в зависимост от конкретните нужди. Височината, диаметърът, теренът и използваният метал за металните стълбове за улично осветление са определящи за крайната цена на металният стълб за улично осветление по поръчка. Боядисване със специална боя, горещо-поцинковани, галванично обработени, прахово боядисани.Според вида на монтажа, стомано-тръбните стълбовете биват потопяеми (за вкопаване) и анкерно изпълнение (с фланец). Всички модели стълбове за улично осветление могат да бъдат окомплектовани с различни по вид и брой осветителни тела.

други продукти с име: стомано-тръбни стълбове за улично осветление

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
стомано-тръбни стълбове за улично осветление, метални стълбове за улично осветление по поръчка цена, метални стълбове за улично осветлен, метални по поръчка стълбове за улично осветление фирми, стълбове за улично осветление мета, метални стълбове за улично осветление по поръчка по-поръчка, метални по поръчка стълбове з, продажба, поръчки, метални стълбове за улично осветление производство по-поръчка, стманени стълбове за уличн, метални стълбове за улично осветление по поръчка поръчки, метални изработка стълбове за ул, метални стълбове за улично осветление изработка по-поръчка, метални стълбове за улично осв, метални производство стълбове за улично осветление продажба, стманени стълбове за улично , метални стълбове за улично осветление по поръчка фирми, метални по поръчка стълбове за ули,