bgosvetlenie.com | Каталог за осветление и осветителни аксесоари Последни продукти от 2005-2011 Ирис Визия ООД. Всички права запазени. http://www.bgosvetlenie.com bg Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 bgosvetlenie.com | Каталог за осветление и осветителни аксесоари http://www.bgosvetlenie.com/info_im/452/im/logo_1.gif http://www.bgosvetlenie.com 144 127 БГ Осветление .com - портален сайт за осветление и осветителни тела Проектиране и монтаж на осветление на тунели http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597914&pn=Проектиране и монтаж на осветление на тунели Проектиране и монтаж на осветление на тунелиТунелно осветление монтаж и изграждане по проект. Монтажа на осветлението за тунелите е неотложна част от безопасността и сигурността на пътя. То осигурява по-добра видимост, сигурност и комфорт на водачите на МПС. Едно от най-ва Номер на продукта - 15597914...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597914&pn=Проектиране и монтаж на осветление на тунели () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Проектиране и монтаж на осветление за тунели http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597904&pn=Проектиране и монтаж на осветление за тунели Проектиране и монтаж на осветление за тунелиМонтаж и проектиране на осветление за тунели по поръчка. Основното предназначение за монтажа на осветлението в тунелите се осигурява за безопасното преминаване през него, за сигурност и комфорт на водачите. Едно от най-важните Номер на продукта - 15597904...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597904&pn=Проектиране и монтаж на осветление за тунели () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Проектиране и монтаж на осветление на тунели http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597894&pn=Проектиране и монтаж на осветление на тунели Проектиране и монтаж на осветление на тунелиМонтаж и проектиране на осветление за тунели по индивидуален проект. Предназначението за монтажа на осветлението в тунелите е да осигурява безопасно преминаване, сигурност и комфорт на водачите на МПС. Едно от най-важните неща, Номер на продукта - 15597894...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597894&pn=Проектиране и монтаж на осветление на тунели () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Монтиране на осетление за тунели http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597884&pn=Монтиране на осетление за тунели Монтиране на осетление за тунелиМонтаж и проектиране на осветление за тунели по индивидуален проект. Монтажа на осветлението за тунелите е неотложна част от безопасността и сигурността на пътя. То осигурява по-добра видимост, сигурност и комфорт на водачите на МПС. Най-ва Номер на продукта - 15597884...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597884&pn=Монтиране на осетление за тунели () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Изработване на улично осветление http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4204764&pn=Изработване на улично осветление Изработване на улично осветлениеМонтаж на улично светлодиодно осветление по поръчка. Можем да извършим реконструкция на старо улично осветление или да изградим ново улично осветление. При монтажа на уличните осветителни тела се взима предвид пространството и наличието Номер на продукта - 4204764...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4204764&pn=Изработване на улично осветление () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Монтиране на улични осветители http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4204774&pn=Монтиране на улични осветители Монтиране на улични осветителиМонтаж на улично светлодиодно осветление по поръчка. Фирмата приема проекти за реконструкция на общинско улично осветление. При монтажа на уличното осветление предвид се взема наличието на сгради в близост и големината на пространството. В Номер на продукта - 4204774...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4204774&pn=Монтиране на улични осветители () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Монтиране на улично осветление http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4204784&pn=Монтиране на улично осветление Монтиране на улично осветлениеИзработка и монтаж на улично осветление. Извършваме монтаж на всякакъв тип улично осветление. Близостта на сградите и размера на пространството се взимат в предвид при монтажа на уличното осветление. Осветителните тела за улици отговарят на Номер на продукта - 4204784...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4204784&pn=Монтиране на улично осветление () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 LED осветление за закрит паркинг по поръчка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9591774&pn=LED осветление за закрит паркинг по поръчка LED осветление за закрит паркинг по поръчкаИзграждане на паркингово LED осветление по поръчка. Зоните без паркирани автомобили могат да не се осветяват или да се осветяват с намалена яркост. Осветлението на паркингите може да се осъществи чрез различни методи на осветление Номер на продукта - 9591774...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9591774&pn=LED осветление за закрит паркинг по поръчка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 изграждане на осветление за паркинги http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9591784&pn=изграждане на осветление за паркинги изграждане на осветление за паркингиИзграждане на LED осветление за закрити паркинги по поръчка. Осветлението за паркингите може да бъде изработено и автоматизирано за автоматично осветяване при движение или чрез индикация на заетостта на парко мястото. Осветлението за з Номер на продукта - 9591784...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9591784&pn=изграждане на осветление за паркинги () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 LED осветление за закрит паркинг по поръчка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9591794&pn=LED осветление за закрит паркинг по поръчка LED осветление за закрит паркинг по поръчкаПроектиране и изграждане на осветление за закрити паркинги по поръчка. Осветлението за закрити паркинги може да се съчетае със системата за индикация на заетостта и за детекция на движение. Светодиодни (LED) осветителни тела могат д Номер на продукта - 9591794...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9591794&pn=LED осветление за закрит паркинг по поръчка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 осветление за закрити паркинги http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592004&pn=осветление за закрити паркинги осветление за закрити паркингиИзграждане на LED осветление за закрити паркинги по поръчка. В комбинация със системата за индикация на заетостта и за детекция на движение осветлението на паркингите може да осигури висок процент икономичност. Различни методи на осветление Номер на продукта - 9592004...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592004&pn=осветление за закрити паркинги () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 осветление за закрити паркинги http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592014&pn=осветление за закрити паркинги осветление за закрити паркингиПроектиране и изграждане на осветление за закрити паркинги по поръчка. Осветлението за закрити паркинги може да се съчетае със системата за индикация на заетостта и за детекция на движение. Осветлението на паркингите може да се осъществи с р Номер на продукта - 9592014...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592014&pn=осветление за закрити паркинги () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 LED осветление за закрит паркинг http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592024&pn=LED осветление за закрит паркинг LED осветление за закрит паркингИзграждане на LED осветление за закрити паркинги по поръчка. Осветлението за паркингите може да бъде изработено и автоматизирано за автоматично осветяване при движение или чрез индикация на заетостта на парко мястото. Осветлението на паркин Номер на продукта - 9592024...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592024&pn=LED осветление за закрит паркинг () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 изграждане на осветление за паркинги http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592034&pn=изграждане на осветление за паркинги изграждане на осветление за паркингиИзработване на закрито паркинг осветление. Осветлението за закрити паркинги може да се съчетае със системата за индикация на заетостта и за детекция на движение. Светодиодни (LED) осветителни тела могат да се използват за осветлението н Номер на продукта - 9592034...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592034&pn=изграждане на осветление за паркинги () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 LED осветление за закрит паркинг по поръчка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592804&pn=LED осветление за закрит паркинг по поръчка LED осветление за закрит паркинг по поръчкаИзграждане на паркингово LED осветление по поръчка. Зоните без паркирани автомобили могат да не се осветяват или да се осветяват с намалена яркост. Светодиодни (LED) осветителни тела могат да се използват за осветлението на паркинги. Номер на продукта - 9592804...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592804&pn=LED осветление за закрит паркинг по поръчка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 осветление за закрити паркинги http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592814&pn=осветление за закрити паркинги осветление за закрити паркингиПроектиране и изграждане на осветление за закрити паркинги по поръчка. Зоните без паркирани автомобили могат да не се осветяват или да се осветяват с намалена яркост. Осветлението на паркингите може да се осъществи чрез различни методи на ос Номер на продукта - 9592814...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592814&pn=осветление за закрити паркинги () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 изработване на LED осветление за закрит паркинг http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592824&pn=изработване на LED осветление за закрит паркинг изработване на LED осветление за закрит паркингИзработване на закрито паркинг осветление. Осветлението за закрити паркинги може да се съчетае със системата за индикация на заетостта и за детекция на движение. Различни методи на осветление на паркинга могат да бъдат съчета Номер на продукта - 9592824...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592824&pn=изработване на LED осветление за закрит паркинг () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 осветление за закрити паркинги http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592834&pn=осветление за закрити паркинги осветление за закрити паркингиИзграждане на LED осветление за паркинги. Осветяването на паркингите може да бъде само на зоните, в които има паркирани автомобили. Осветлението на паркингите може да се осъществи чрез различни методи на осветление по поръчка на клиента. Можем Номер на продукта - 9592834...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592834&pn=осветление за закрити паркинги () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 LED осветление за закрит паркинг http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592844&pn=LED осветление за закрит паркинг LED осветление за закрит паркингПроектиране и изграждане на осветление за закрити паркинги по поръчка. Осветлението за паркингите може да бъде изработено и автоматизирано за автоматично осветяване при движение или чрез индикация на заетостта на парко мястото. Различни ме Номер на продукта - 9592844...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592844&pn=LED осветление за закрит паркинг () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 изработване на LED осветление за закрит паркинг http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592854&pn=изработване на LED осветление за закрит паркинг изработване на LED осветление за закрит паркингИзработване на закрито паркинг осветление. Зоните без паркирани автомобили могат да не се осветяват или да се осветяват с намалена яркост. Осветлението на паркингите може да се осъществи чрез различни методи на осветление по Номер на продукта - 9592854...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592854&pn=изработване на LED осветление за закрит паркинг () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 LED осветление за закрит паркинг по поръчка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592864&pn=LED осветление за закрит паркинг по поръчка LED осветление за закрит паркинг по поръчкаИзработване на закрито паркинг осветление. Осветлението за паркингите може да бъде изработено и автоматизирано за автоматично осветяване при движение или чрез индикация на заетостта на парко мястото. Осветлението на паркингите Номер на продукта - 9592864...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9592864&pn=LED осветление за закрит паркинг по поръчка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 изграждане или ремонт на електрическа инсталация http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4947124&pn=изграждане или ремонт на електрическа инсталация изграждане или ремонт на електрическа инсталацияИзграждане на електрически инсталации в къщи апартаменти, магазини, офиси. Специализирани сме в монтаж на осветителни тела, ключове и контакти за офиси или апартаменти.Гарантирано качество. Предлагаме опитни електротехни Номер на продукта - 4947124...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4947124&pn=изграждане или ремонт на електрическа инсталация () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Изграждане на електроинсталации http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=2232702&pn=Изграждане на електроинсталации Строителни услуги за изграждане на електроинсталации.Професионално изграждане на електроинсталации.Монтаж на ключове,контакти,осветителни тела,арматурни,входни и бойлерни табла.Цената и срока на изграждане на електроинсталацията зависи от конкретния проект. Номер на продукта - 2232702...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=2232702&pn=Изграждане на електроинсталации () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Монтиране на електроинсталации http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=2232703&pn=Монтиране на електроинсталации Професионални строителни услуги за изграждане на електроинсталации.Монтиране на електроинсталации.Монтаж на ключове,контакти,осветителни тела,арматурни,входни и бойлерни табла.Срока на изграждане и цената на електроинсталацията зависи от конкретния проект. Номер на продукта - 2232703...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=2232703&pn=Монтиране на електроинсталации () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Монтиране на електрическо оборудване http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=2232704&pn=Монтиране на електрическо оборудване Строителни услуги за монтиране на електроинсталации.Полагане на електроинсталации.Монтиране на електрическо оборудване, ключове,контакти,осветителни тела,арматурни,входни и бойлерни табла.Цената и срока на изграждане на електроинсталацията зависи от конкретния проек Номер на продукта - 2232704...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=2232704&pn=Монтиране на електрическо оборудване () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 ремонт на електро инсталации http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=3991564&pn=ремонт на електро инсталации ремонт на електро инсталацииИзвършване на електромонтьорски дейности по закрепване и свързване на електрически табла, ключове, контакти, кутии, осветителни тела и друг вид апаратура, и отстраняване на аварии. Измерване и узаконяване за електро инсталации, табла, електром Номер на продукта - 3991564...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=3991564&pn=ремонт на електро инсталации () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 ремонт на ел.инсталации http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=3991574&pn=ремонт на ел.инсталации ремонт на ел.инсталацииЗаземяване на електрически табла. Изпълняване на качествени електрически връзки като прилага различни технологии. Изработване на електрически табла за електрически инсталации в жилищни и обществени сгради. Монтаж на заземителна и гръмозащитна ин Номер на продукта - 3991574...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=3991574&pn=ремонт на ел.инсталации () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Луксозно фасадно неоново осветление http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844844&pn=Луксозно фасадно неоново осветление Луксозно фасадно неоново осветлениеЕкстериорно осветление за фасади от неонови светлини по поръчка. Броят осветителни тела, както и типа осветление формират крайната цена за осветлението за фасади от неонови светлини. Вие можете да изберете дизайна на фасадното осветле Номер на продукта - 4844844...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844844&pn=Луксозно фасадно неоново осветление () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Фасадни неонови осветления http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844834&pn=Фасадни неонови осветления Фасадни неонови осветленияЕкстериорно осветление за фасади от неонови светлини по поръчка. Определящо значение за формиране на цената за фасадното неоново осветление е типа на осветлението - светодиодно LED осветление, халогенно или луминисцентно, както и броя на осветит Номер на продукта - 4844834...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844834&pn=Фасадни неонови осветления () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Неоново осветление за фасади http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844644&pn=Неоново осветление за фасади Неоново осветление за фасадиИзграждане на неоново осветление за фасади. Броят осветителни тела, както и типа осветление формират крайната цена за осветлението за фасади от неонови светлини. Броят и типа на фасадното неоново осветление, както и неговото разположение в пар Номер на продукта - 4844644...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844644&pn=Неоново осветление за фасади () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Фасадно неоново осветление http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844634&pn=Фасадно неоново осветление Фасадно неоново осветлениеИзграждане на неоново осветление за фасади. Типа на лампите - металохалогении, халогенни или луминсцентни като и тяхната бройка определят крайната цената за фасадното неоново осветление. Вие можете да изберете дизайна на фасадното осветление о Номер на продукта - 4844634...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844634&pn=Фасадно неоново осветление () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Неоново осветление за фасади http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844624&pn=Неоново осветление за фасади Неоново осветление за фасадиИзграждане на фасадно неоново осветление. Определящо значение за формиране на цената за фасадното неоново осветление е типа на осветлението - светодиодно LED осветление, халогенно или луминисцентно, както и броя на осветителните тела в парково Номер на продукта - 4844624...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=4844624&pn=Неоново осветление за фасади () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей - JWZ102182100/1-10-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135250&pn= Кристален полилей - JWZ102182100/1-10-1 Кристален полилей - JWZ102182100/1-10-1Параметри:Размер: 82/95смТегло: 16кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 18x40w  Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. Причината е, че за разлика от с Номер на продукта - 1135250...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135250&pn= Кристален полилей - JWZ102182100/1-10-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей - JWZ102102100/1-10-4 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135254&pn=Кристален полилей - JWZ102102100/1-10-4 Кристален полилей - JWZ102102100/1-10-4Параметри:Размер: 57/55смТегло: 8,5кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 10x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. Причината е, че за разлика от стък Номер на продукта - 1135254...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135254&pn=Кристален полилей - JWZ102102100/1-10-4 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Полилей с черни висулки - JWS401060101-17-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135260&pn=Полилей с черни висулки - JWS401060101-17-1 Полилей с черни висулки, futura silver - JWS401060101-17-1Параметри:Размер: 50/40смТегло: 4кгЦвят: кристал/хромНапрежение: 220VMощност: 6x40WЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Невероятна гама от патентовани дизайнерски решения и изделия по поръчка можете да изберете от Номер на продукта - 1135260...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135260&pn=Полилей с черни висулки - JWS401060101-17-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей модерен - JWS302122000/1-17-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135257&pn=Кристален полилей модерен - JWS302122000/1-17-1 Кристален полилей модерен - JWS302122000/1-17-1Параметри:Размер: 85/95смТегло: 9кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 12x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи и кристалните осветителни тела разгръщат своето великолепие в обема на помещен Номер на продукта - 1135257...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135257&pn=Кристален полилей модерен - JWS302122000/1-17-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей модерен черен- JWZ302122081-17-2 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135258&pn=Кристален полилей модерен черен- JWZ302122081-17-2 Кристален полилей модерен черен- JWZ302122081-17-2Параметри:Размер: 85/95смТегло: 9кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 12x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Невероятна гама от патентовани дизайнерски решения и изделия по поръчка можете да изберете от Б Номер на продукта - 1135258...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135258&pn=Кристален полилей модерен черен- JWZ302122081-17-2 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ052040300 /1-7-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135263&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ052040300 /1-7-1 Полилей с висулки - JWZ052040300 /1-7-1Параметри:Размер: 45/35смТегло: 6кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 4x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на искуството - плод на таланта на дизайнери и майстори по шлифо Номер на продукта - 1135263...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135263&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ052040300 /1-7-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ053040200 /1-7-2 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135264&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ053040200 /1-7-2 Кристален полилей с висулки - JWZ053040200 /1-7-2Параметри:Размер: 45/40смТегло: 5кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 4x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи и кристалните осветителни тела разгръщат своето великолепие в обема на помеще Номер на продукта - 1135264...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135264&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ053040200 /1-7-2 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ054040200 /1-7-3 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135265&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ054040200 /1-7-3 Кристален полилей с висулки - JWZ054040200 /1-7-3Параметри:Размер: 45/40смТегло: 7кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 4x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Невероятна гама от патентовани дизайнерски решения и изделия по поръчка можете да изберете от Бохе Номер на продукта - 1135265...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135265&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ054040200 /1-7-3 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ055120300 /1-7-4 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135266&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ055120300 /1-7-4 Кристален полилей с висулки - JWZ055120300 /1-7-4Параметри:Размер: 70/55смТегло: 13кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 12x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на искуството - плод на таланта на дизайнери и майст Номер на продукта - 1135266...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135266&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ055120300 /1-7-4 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ056120200 /1-7-5 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135267&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ056120200 /1-7-5 Кристален полилей с висулки - JWZ056120200 /1-7-5Параметри:Размер: 65/65смТегло: 10кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 12x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. Причината е, че за разлик Номер на продукта - 1135267...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135267&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ056120200 /1-7-5 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ057030300 /1-7-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135268&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ057030300 /1-7-1 Кристален полилей с висулки - JWZ057030300 /1-7-1Параметри:Размер: 30/35смТегло: 5кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 3x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи и кристалните осветителни тела разгръщат своето великолепие в обема на помеще Номер на продукта - 1135268...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135268&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ057030300 /1-7-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ057090300 /1-7-2 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135269&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ057090300 /1-7-2 Кристален полилей с висулки - JWZ057090300 /1-7-2Параметри:Размер: 40/45смТегло: 7кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 9x40wЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Невероятна гама от патентовани дизайнерски решения и изделия по поръчка можете да изберете от Бохе Номер на продукта - 1135269...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135269&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ057090300 /1-7-2 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ059010200 /1-7-4 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135271&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ059010200 /1-7-4 Кристален полилей с висулки - JWZ059010200 /1-7-4Параметри: Размер: 15/25см Тегло: 2кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 1x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на таланта Номер на продукта - 1135271...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135271&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ059010200 /1-7-4 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей - JWZ010203-8-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1120966&pn=Кристален полилей - JWZ010203-8-1 Кристален полилей - JWZ010203-8-1Параметри:Размер:82/95смТегло: 16кгЦвят: злато/хромНапрежение: 220VMощност: 18x40w  Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на искуството - плод на таланта на дизайнери и майстори по шли Номер на продукта - 1120966...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1120966&pn=Кристален полилей - JWZ010203-8-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ060060200 /1-7-5 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135280&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ060060200 /1-7-5 Кристален полилей с висулки - JWZ060060200 /1-7-5Параметри: Размер: 65/45см Тегло: 11кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 6x40W Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на талант Номер на продукта - 1135280...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1135280&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ060060200 /1-7-5 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ017010100 /1-6-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138334&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ017010100 /1-6-1 Кристален полилей с висулки - JWZ017010100 /1-6-1Параметри: Размер: 50/50см Тегло: 3кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 1x60w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на таланта Номер на продукта - 1138334...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138334&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ017010100 /1-6-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ017011100 /1-6-2 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138341&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ017011100 /1-6-2 Кристален полилей с висулки - JWZ017011100 /1-6-2Параметри: Размер: 35/45см Тегло: 2кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 1x60w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на таланта Номер на продукта - 1138341...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138341&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ017011100 /1-6-2 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ016032100 /1-6-3 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138348&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ016032100 /1-6-3 Кристален полилей с висулки, твърда връзка - JWZ016032100 /1-6-3Параметри: Размер: 40/35см Тегло: 6кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 3x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - Номер на продукта - 1138348...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138348&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ016032100 /1-6-3 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ014121100 /1-6-4 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138357&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ014121100 /1-6-4 Кристален полилей с висулки - JWZ014121100 /1-6-4Параметри: Размер: 50/75см Тегло: 9кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 12x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. Пр Номер на продукта - 1138357...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138357&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ014121100 /1-6-4 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ051010200 /1-6-4 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138431&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ051010200 /1-6-4 Кристален полилей с висулки - JWZ051010200 /1-6-4Параметри: Размер: 36/41см Тегло: 4кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 1x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на таланта Номер на продукта - 1138431...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138431&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ051010200 /1-6-4 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с висулки - JWZ014090100 /1-6-5 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138439&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ014090100 /1-6-5 Кристален полилей с висулки - JWZ014090100 /1-6-5Параметри: Размер: 50/18см Тегло: 7кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 9x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. При Номер на продукта - 1138439...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138439&pn=Кристален полилей с висулки - JWZ014090100 /1-6-5 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей-рамена - JWZ101061100 /1-8-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138450&pn=Кристален полилей-рамена - JWZ101061100 /1-8-1 Кристален полилей-рамена - JWZ101061100 /1-8-1Параметри: Размер: 47/55см Тегло: 5кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 6x40W Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на таланта на Номер на продукта - 1138450...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138450&pn=Кристален полилей-рамена - JWZ101061100 /1-8-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с рамена - JWZ101051100 /1-8-2 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138470&pn=Кристален полилей с рамена - JWZ101051100 /1-8-2 Кристален полилей с рамена - JWZ101051100 /1-8-2Параметри: Размер: 46/55см Тегло: 4,5кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 5X40W Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на таланта Номер на продукта - 1138470...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138470&pn=Кристален полилей с рамена - JWZ101051100 /1-8-2 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с рамена - JWZ101081100 /1-8-3 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138475&pn=Кристален полилей с рамена - JWZ101081100 /1-8-3 Кристален полилей с рамена - JWZ101081100 /1-8-3Параметри: Размер: 57/55см Тегло: 8,5кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 8X40W Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на таланта Номер на продукта - 1138475...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138475&pn=Кристален полилей с рамена - JWZ101081100 /1-8-3 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей - бяла резба -JWZ101063101-8-4 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138557&pn=Кристален полилей - бяла резба -JWZ101063101-8-4 Кристален полилей с рамена, бяла резба - JWZ101063101-8-4Параметри: Размер: 57/55см Тегло: 5кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 6x40W Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод н Номер на продукта - 1138557...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138557&pn=Кристален полилей - бяла резба -JWZ101063101-8-4 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей с рамена - JWZ102082100 /1-8-3 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138955&pn=Кристален полилей с рамена - JWZ102082100 /1-8-3 Кристален полилей с рамена  - JWZ102082100 /1-8-3Параметри: Размер: 55/57см Тегло: 8,5кг Цвят: злато/хром Напрежение: 220V Mощност: 8x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. Номер на продукта - 1138955...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138955&pn=Кристален полилей с рамена - JWZ102082100 /1-8-3 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей,рамена, злато - JWZ102052100-9-2 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138970&pn=Кристален полилей,рамена, злато - JWZ102052100-9-2 Кристален полилей с рамена, злато - JWZ102052100 -9-2Параметри: Размер: 50/50см Тегло: 4,5кг Цвят: кристал/мареа Напрежение: 220V Mощност: 5X40W Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод н Номер на продукта - 1138970...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1138970&pn=Кристален полилей,рамена, злато - JWZ102052100-9-2 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей,сребро,черен-JWZ102122101-9-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1139022&pn=Кристален полилей,сребро,черен-JWZ102122101-9-1 Кристален полилей,сребро,черен-JWZ102122101-9-1Параметри: Размер: 75/75см Тегло: 10кг Цвят: кристал/черен Напрежение: 220V Mощност: 12x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на та Номер на продукта - 1139022...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1139022&pn=Кристален полилей,сребро,черен-JWZ102122101-9-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей злато,сребро-JWZ102122100 /1-9-2 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1139263&pn=Кристален полилей злато,сребро-JWZ102122100 /1-9-2 Кристален полилей злато,сребро - JWZ102122100 /1-9-2Параметри: Размер: 75/75см Тегло: 10кг Цвят: кристал  Напрежение: 220V Mощност: 12x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от криста Номер на продукта - 1139263...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1139263&pn=Кристален полилей злато,сребро-JWZ102122100 /1-9-2 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей черна резба-JWZ102122101-9-3 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1139320&pn=Кристален полилей черна резба-JWZ102122101-9-3 Кристален полилей черна резба-JWZ102122101-9-3Параметри: Размер: 75/75см Тегло: 10кг Цвят: кристал  Напрежение: 220V Mощност: 12x40w Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. Пр Номер на продукта - 1139320...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1139320&pn=Кристален полилей черна резба-JWZ102122101-9-3 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей, злато, сребро – JWZ12906110-0-1 http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9651294&pn=Кристален полилей, злато, сребро – JWZ12906110-0-1 Кристален полилей, сребро, гранат – JWZ129061100 Параметри:60/50 смТегло: 4кгЦвят: кристал/златоНапрежение:220VМощност: 6Х40 WЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Кристалните полилеи са уникални произведения на изкуството - плод на таланта на дизай Номер на продукта - 9651294...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9651294&pn=Кристален полилей, злато, сребро – JWZ12906110-0-1 () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Медуза - кристален полилей по поръчка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1635005&pn=Медуза - кристален полилей по поръчка Медуза - кристален полилей по поръчка WRANOVSKY - ЧехияМоделът се изработва само по поръчка.Уникално красив и елегантен модел, за просторно помещение с висок таван.Напрежение: 220V Цвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи о Номер на продукта - 1635005...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1635005&pn=Медуза - кристален полилей по поръчка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей, сребро– JWZ609050101gold http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9651404&pn=Кристален полилей, сребро– JWZ609050101gold Кристален полилей, сребро – JWZ609050101 Параметри:40/50 смТегло: 8 кгЦвят: кристал/среброНапрежение:220VМощност: 5Х40 WЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. При производствот Номер на продукта - 9651404...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9651404&pn=Кристален полилей, сребро– JWZ609050101gold () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Кристален полилей, сребро– JWZ608050101 gold http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9651574&pn=Кристален полилей, сребро– JWZ608050101 gold Кристален полилей, сребро - JWZ608050101 gold Параметри:40/50 смТегло:6кгЦвят: кристал/среброНапрежение:220VМощност: 5Х40 WЦвят: кристалите могат да бъдат с цвят, избран по каталога ни.Класическите кристални полилеи от векове са изработвани само от кристал. При производството Номер на продукта - 9651574...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=9651574&pn=Кристален полилей, сребро– JWZ608050101 gold () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Изграждане на осветление за тунел http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=5947754&pn=Изграждане на осветление за тунел Изграждане на осветление за тунелИзграждане и проектиране на осветление за тунели по индивидуален проект. Предназначението за изграждането на осветлението в тунелите е да осигурява безопасно преминаване, сигурност и комфорт на водачите на МПС. Най-важното нещо при изгра Номер на продукта - 5947754...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=5947754&pn=Изграждане на осветление за тунел () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Изграждане на осветление за тунел http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=5947684&pn=Изграждане на осветление за тунел Изграждане на осветление за тунелПроектиране и изграждане на осветление за тунел по поръчка на клиента. Изграждането на осветлението за тунелите е неотложна част от безопасността и сигурността на пътя. То осигурява по-добра видимост, сигурност и комфорт на водачите на МП Номер на продукта - 5947684...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=5947684&pn=Изграждане на осветление за тунел () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Изграждане на осветление за тунел http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=5947674&pn=Изграждане на осветление за тунел Изграждане на осветление за тунелИзграждане на осветление за тунел по поръчка. Изграждането на осветлението за тунелите е неотложна част от безопасността и сигурността на пътя. То осигурява по-добра видимост, сигурност и комфорт на водачите на МПС. Най-важното нещо при из Номер на продукта - 5947674...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=5947674&pn=Изграждане на осветление за тунел () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Монтаж на тунелно осветление по проект http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597874&pn=Монтаж на тунелно осветление по проект Монтаж на тунелно осветление по проектПроектиране и монтаж на осветление за тунел по поръчка на клиента. Предназначението за монтажа на осветлението в тунелите е да осигурява безопасно преминаване, сигурност и комфорт на водачите на МПС. Най-важното изискване за монтиран Номер на продукта - 15597874...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=15597874&pn=Монтаж на тунелно осветление по проект () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Единична луничка за окачен таван http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258414&pn=Единична луничка за окачен таван Единична луничка за окачен таван Продаваме разнообразни модели луни за осветителни окачени тавани..Разнообразие от осветителни луни за окачен таван за Вашия дом, офис, хотел, магазин, заведение и други..Предлагаме различни модели осветителни тела за окачени тавани в разли Номер на продукта - 1258414...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258414&pn=Единична луничка за окачен таван () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Луничка за окачен таван - единична http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258415&pn=Луничка за окачен таван - единична Луничка за окачен таван - единичнаПредлагаме модули и панели за окачени тавани и богата гама осветителни аксесоари за тях..За Вашия дом, хотел, офис, магазин, заведение, склад и други предлагаме различи модели луни за окачени тавани..Луничките за окачени тавани имат не само Номер на продукта - 1258415...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258415&pn=Луничка за окачен таван - единична () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Луничка за насочено осветление на окачен таван http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258416&pn=Луничка за насочено осветление на окачен таван Луничка за насочено осветление на окачен таванСребриста  Фирма, предлагаща богат избор от модули и панели за окачени тавани, както и осветителни аксесоари към тях..Моделите осветителни луни за окачени тавани могат да бъдат монтирани както във Вашия дом, така и в офиса, х Номер на продукта - 1258416...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258416&pn=Луничка за насочено осветление на окачен таван () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Единична луничка за насочено осветление на окачен таван http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258417&pn=Единична луничка за насочено осветление на окачен таван Луничка за насочено осветление на окачен таванЗлатиста  Продаваме разнообразни модели луни за осветителни окачени тавани..Моделите осветителни луни за окачени тавани могат да бъдат монтирани както във Вашия дом, така и в офиса, хотела, магазина, заведението и други..Пре Номер на продукта - 1258417...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258417&pn=Единична луничка за насочено осветление на окачен таван () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Модул осветление за окачени тавани http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258418&pn=Модул осветление за окачени тавани Изработка на панели за окачени тавани по заявка на клиента..Модули за окачени тавани с две осветителни тела. Изработваме модулите с изчистена линия или с различи декоративни елементи..Осветителните модули могат да се монтират в заведения, в офиси, в промишлени сгради и скл Номер на продукта - 1258418...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258418&pn=Модул осветление за окачени тавани () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Модул двойка лампи - осветление за окачени тавани http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258419&pn=Модул двойка лампи - осветление за окачени тавани Изработка на панели за окачени тавани по заявка на клиента..Окачени осветителни модули за тавани с две осветителни тела. Панелите могат да са изчистени (едноцветни или с дискретна декоративна лента) или да имат различни орнаменти и украси..Осветителните модули могат да се Номер на продукта - 1258419...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258419&pn=Модул двойка лампи - осветление за окачени тавани () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Двойка осветление за окачени тавани с решетка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258420&pn=Двойка осветление за окачени тавани с решетка Осветителни модули за окачени тавани, изработени по поръчка..Окачени осветителни модули за тавани с две осветителни тела. Панелите могат да са изчистени (едноцветни или с дискретна декоративна лента) или да имат различни орнаменти и украси..Окачените модули за тавани са по Номер на продукта - 1258420...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258420&pn=Двойка осветление за окачени тавани с решетка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Двойно осветление за окачени тавани с две решетки http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258421&pn=Двойно осветление за окачени тавани с две решетки Осветителни панели за окачени тавани - изработка по индивидуална клиентска заявка..Модули за окачени тавани с две осветителни тела. Изработваме модулите с изчистена линия или с различи декоративни елементи..Осветителните панели за окачени тавани са прекрасен начин да раз Номер на продукта - 1258421...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258421&pn=Двойно осветление за окачени тавани с две решетки () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Модул двойка осветление за окачени тавани в сферична форма с единична решетка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258422&pn=Модул двойка осветление за окачени тавани в сферична форма с единична решетка Осветителни модули за окачени тавани, изработени по поръчка..Окачените панели за таван, които виждате по-горе са с две осветителни тела. Можем да ги изработим с различни декорации и украси, както и в изчиствени цветове..Модулите за окачени тавани са подходящи за професионал Номер на продукта - 1258422...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258422&pn=Модул двойка осветление за окачени тавани в сферична форма с единична решетка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Модул тройка осветление за окачени тавани http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258423&pn=Модул тройка осветление за окачени тавани Модули за осветление на окачени тавани, изработени по поръчка. .Окачените осветирелни модули за тавани, които виждате на снимката са с три осветителни тела. Можем да ги произведем без осветление, както и повече тела по Ваш вкус. Допълнително можем да добавим различни декора Номер на продукта - 1258423...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258423&pn=Модул тройка осветление за окачени тавани () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Панел за осветление за окачени тавани със скрити осветителни тела http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258424&pn=Панел за осветление за окачени тавани със скрити осветителни тела Панел за осветление за окачени тавани със скрити осветителни телаВ зависимост от силата на осветлението, което Ви е необходимо предлагаме комбиниране на Модули със скрито осветление за окачени тавани с други видове осветителни и неосветителни панели за окачени тавани..П Номер на продукта - 1258424...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258424&pn=Панел за осветление за окачени тавани със скрити осветителни тела () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Вградено в плоскост осветление за окачени тавани с форма на лист http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258426&pn=Вградено в плоскост осветление за окачени тавани с форма на лист Вградено в плоскост осветление за окачени тавани с форма на листВъзможна е поръчка за изработка на комбинация от различни видове осветителни и неосветителни панели в зависимост от Вашите нужди и силата на осветлението, което Ви трябва..Окачените осветителни панели със ск Номер на продукта - 1258426...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258426&pn=Вградено в плоскост осветление за окачени тавани с форма на лист () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Вградено в плоскост осветление за окачени тавани - квадратна форма http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258427&pn=Вградено в плоскост осветление за окачени тавани - квадратна форма Вградено в плоскост осветление за окачени тавани - квадратна формаПредлагаме комбиниране на осветителните панели за окачени тавани с други модули, независимо дали са неосветителни, с едно или няколко осветителни тела..Окачените осветителни панели със скрити осветителни Номер на продукта - 1258427...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258427&pn=Вградено в плоскост осветление за окачени тавани - квадратна форма () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за осветление на окачени тавани - алуминий и стъкло със златист кант http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258428&pn=Квадратен модул за осветление на окачени тавани - алуминий и стъкло със златист кант Квадратен модул за осветление на окачени тавани - алуминий и стъкло със златист кантВъзможна е комбинация на показаните модули за окачеи тавани с други - осветителни или неосветителни модули..Модулите за скрито осветление се изработват и монтират по индивидуална клиентск Номер на продукта - 1258428...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258428&pn=Квадратен модул за осветление на окачени тавани - алуминий и стъкло със златист кант () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Модул с овална форма за осветление на окачени тавани http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258429&pn=Модул с овална форма за осветление на окачени тавани Модул с овална форма за осветление на окачени таваниВ зависимост от силата на осветлението, което Ви е необходимо предлагаме комбиниране на Окачен модул със скрито осветление за таван с други видове осветителни и неосветителни панели за окачени тавани..Модулите за скрито Номер на продукта - 1258429...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258429&pn=Модул с овална форма за осветление на окачени тавани () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за осветление със син кант http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258430&pn=Квадратен модул за осветление със син кант Квадратен модул за осветление със син кантВ зависимост от силата на осветлението, което Ви е необходимо предлагаме комбиниране на Окачен модул със скрито осветление за таван с други видове осветителни и неосветителни панели за окачени тавани..Проектираме, изработваме и м Номер на продукта - 1258430...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258430&pn=Квадратен модул за осветление със син кант () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за окачен таван с издадено напред осветително тяло http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258431&pn=Квадратен модул за окачен таван с издадено напред осветително тяло Квадратен модул за окачен таван с издадено напред осветително тялоВ зависимост от силата на осветлението, което Ви е необходимо предлагаме комбиниране на Панел със скрито осветление за окачени тавани с други видове осветителни и неосветителни панели за окачени тавани..И Номер на продукта - 1258431...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258431&pn=Квадратен модул за окачен таван с издадено напред осветително тяло () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен осветителен модул за окачени тавани с две решетки http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258432&pn=Квадратен осветителен модул за окачени тавани с две решетки Квадратен осветителен модул за окачени тавани с две решеткиПредлагаме комбиниране на осветителните панели за окачени тавани с други модули, независимо дали са неосветителни, с едно или няколко осветителни тела..Модулите за скрито осветление се изработват и монтират по и Номер на продукта - 1258432...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258432&pn=Квадратен осветителен модул за окачени тавани с две решетки () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Осветителен модул за окачени тавани в квадратна форма с две решетки http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258433&pn=Осветителен модул за окачени тавани в квадратна форма с две решетки Осветителен модул за окачени тавани в квадратна форма с две решеткиЗа удовлетворяване на нуждите Ви, предлагаме изработка и монтаж на различни комбинации панели за осветление на тавани..Осветителните модули със скрито осветление за окачени тавани със скрито осветление с Номер на продукта - 1258433...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258433&pn=Осветителен модул за окачени тавани в квадратна форма с две решетки () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за окачени тавани с две решетки http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258434&pn=Квадратен модул за окачени тавани с две решетки Квадратен модул за окачени тавани с две решетки Изработка на панели за окачени тавани по заявка на клиента..Окачените панели за таван, които виждате по-горе са без осветителни тела. Можем да ги изработим с различни декорации и украси, както и в изчиствени цветове..Неосвет Номер на продукта - 1258434...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258434&pn=Квадратен модул за окачени тавани с две решетки () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за окачен таван с една решетка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258435&pn=Квадратен модул за окачен таван с една решетка Квадратен модул за окачен таван с една решетка Неосветителни панели за окачени тавани - изработка по индивидуална клиентска заявка..Панелите за окачени тавани, показани на снимката, са без осветителни тела. Те могат да имат различни декоративни елементи или да са едноцв Номер на продукта - 1258435...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258435&pn=Квадратен модул за окачен таван с една решетка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Модул за окачен таван с две решетки - квадратен http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258436&pn=Модул за окачен таван с две решетки - квадратен Модул за окачен таван с две решетки - квадратенИзработка на панели за окачени тавани по заявка на клиента..Окачени осветителни модули за тавани без осветителни тела. Панелите могат да са изчистени (едноцветни или с дискретна декоративна лента) или да имат различни орнамент Номер на продукта - 1258436...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258436&pn=Модул за окачен таван с две решетки - квадратен () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за окачени тавани с голяма решетка http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258437&pn=Квадратен модул за окачени тавани с голяма решетка Квадратен модул за окачени тавани с голяма решеткаПроизводство и монтаж на осветителни и неосветителни панели за окачен таван по клиентски проект..Панелите за окачени тавани, показани на снимката, са без осветителни тела. Те могат да имат различни декоративни елементи ил Номер на продукта - 1258437...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258437&pn=Квадратен модул за окачени тавани с голяма решетка () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за окачен таван с малка решетка в средата http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258438&pn=Квадратен модул за окачен таван с малка решетка в средата Квадратен модул за окачен таван с малка решетка в средатаПроизводство и монтаж на осветителни и неосветителни панели за окачен таван по клиентски проект..Окачените панели за таван, които виждате по-горе са без осветителни тела. Можем да ги изработим с различни декорации и Номер на продукта - 1258438...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258438&pn=Квадратен модул за окачен таван с малка решетка в средата () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул с решетка без осветително тяло за окачени тавани http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258439&pn=Квадратен модул с решетка без осветително тяло за окачени тавани Квадратен модул с решетка без осветително тяло за окачени таваниМодули без осветление на окачени тавани, изработени по поръчка. .Панелите за окачени тавани, показани на снимката, са без осветителни тела. Те могат да имат различни декоративни елементи или да са едноцветни с Номер на продукта - 1258439...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258439&pn=Квадратен модул с решетка без осветително тяло за окачени тавани () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за окачени тавани със син кант http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258440&pn=Квадратен модул за окачени тавани със син кант Квадратен модул за окачени тавани със син кантИзработка на панели за окачени тавани по заявка на клиента..Окачени осветителни модули за тавани без осветителни тела. Панелите могат да са изчистени (едноцветни или с дискретна декоративна лента) или да имат различни орнамент Номер на продукта - 1258440...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258440&pn=Квадратен модул за окачени тавани със син кант () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул за окачени тавани със сферично осветително тяло и орнаменти http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258441&pn=Квадратен модул за окачени тавани със сферично осветително тяло и орнаменти Модули за осветление на окачени тавани, изработени по поръчка. .Окачените осветирелни модули за тавани, които виждате на снимката са с едно осветително тяло. Можем да ги произведем без осветление, както и повече тела по Ваш вкус. Допълнително можем да добавим различни декор Номер на продукта - 1258441...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258441&pn=Квадратен модул за окачени тавани със сферично осветително тяло и орнаменти () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул с издадено сферично осветително тяло и форма на лист http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258442&pn=Квадратен модул с издадено сферично осветително тяло и форма на лист Осветителни модули за окачени тавани, изработени по поръчка..Модули за окачени тавани с едно осветително тяло. Изработваме модулите с изчистена линия или с различи декоративни елементи..Окачените модули за тавани са подходящ аксесоар към заведения, хотели, магазини, склад Номер на продукта - 1258442...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258442&pn=Квадратен модул с издадено сферично осветително тяло и форма на лист () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Изчистен квадратен модул с издадено сферично осветително тяло http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258443&pn=Изчистен квадратен модул с издадено сферично осветително тяло Осветителни панели за окачени тавани - изработка по индивидуална клиентска заявка..Панелите за окачени тавани, показани на снимката, са с едно осветително тяло. Те могат да имат различни декоративни елементи или да са едноцветни според Вашето желание..Модулите за окачени т Номер на продукта - 1258443...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258443&pn=Изчистен квадратен модул с издадено сферично осветително тяло () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200 Квадратен модул с по-малък златист квадрат и сферична лампа в средата http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258444&pn=Квадратен модул с по-малък златист квадрат и сферична лампа в средата Производство и монтаж на осветителни и неосветителни панели за окачен таван по клиентски проект..Окачени осветителни модули за тавани с едно осветително тяло. Панелите могат да са изчистени (едноцветни или с дискретна декоративна лента) или да имат различни орнаменти и ук Номер на продукта - 1258444...]]> http://www.bgosvetlenie.com/index.php?m=320&lang=1&product_id=1258444&pn=Квадратен модул с по-малък златист квадрат и сферична лампа в средата () Tue, 19 Jan 2038 05:14:07 +0200